Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád cvičiště

24. 11. 2011

Provozní řád cvičiště

KK Velké Albrechtice

  

Psovodi se psy musí respektovat stanovený začátek výcviku. Opozdilci svým příchodem vždy naruší již probíhající výcvik.

 

Psovodi zásadně venčí své psy mimo cvičiště na přilehlém poli nebo cestě.

Na cvičišti psovodi po svých psech uklízejí, (lopata je k dispozici), nedovolí psům „značkovat“ překážky a ničit trávník hrabáním za myšmi.

 

Psovodi ručí za škody způsobené jejich psy. Pro psy velkých plemen jsou určeny odkládací kotce.  Neukázněným psem zničený či poškozený kotec, překážky nebo výcvikové pomůcky musí jeho psovod opravit nebo opravu uhradit. Psi malých plemen mají povolen vstup do klubovny pouze na vodítkách.

 

Všichni členové KK se chovají šetrně k majetku klubu, zařízení klubovny a výcvikovým pomůckám. Zjištěné škody, způsobené například nepřízní počasí nebo poškozením cizí osobou, je třeba ihned nahlásit hospodáři, výcvikáři nebo některému členu výboru.

 

Během výcviku se psovodi řídí pokyny výcvikáře, jsou ohleduplní ke kolegům a podle potřeby i nápomocni při výcviku (instalace zástěn na revír apod.).

 

Povinností každého psovoda je dbát na dobrý zdravotní stav svého psa, jeho pravidelné očkování a ošetření proti vnitřním a vnějším parazitům. Na požádání předloží psovod zdravotní průkaz svého psa výcvikáři ke kontrole.

 

Psovod s hárající fenou se nebude zúčastňovat výcviku po tři týdny od začátku hárání, aby nenarušoval výcvik ostatních psů. Také psovod s nemocným psem odloží návštěvu cvičiště, až bude pes v pořádku.

 

Každý člen KK by měl být podle svých schopností a dovedností nápomocný při úpravě cvičiště, brigádách na opravě a údržbě klubovny, odkládacích kotců pro psy, klubem pořádaných kynologických akcích apod.

 

Hosté a návštěvníci bez psů se musí po dobu výcviku zdržovat ve vyhrazených prostorech (na verandě nebo v klubovně), aby svou přítomností nerušili výcvik a nebyla ohrožena jejich bezpečnost.

 

Přestupky proti těmto pravidlům budou řešeny podle Kárného řádu MSKS.

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA