Jdi na obsah Jdi na menu
 


Registr BPP

POŘADOVÉ ČÍSLO V MSKS  REGISTRU PSŮ BEZ PP 


TESA- maj. Anna Svobodová                           č. 018

jINGLES- maj. Andrea Břežná                         č. 019

KIRA - maj. Marta Prokopová                           č. 048

SÁRA- maj. Jaromír Svoboda                         č. 178

JACKIE- maj. Hana  Mikulášková                    č. 212           

 BAK - maj. Lidka Vavrečková                          č. 324

 POKYNY PRO ZAŘAZENÍ DO REGISTRU PSŮ BEZ PROKÁZANÉHO PŮVODU


Každý jedinec bude na základě žádosti zapsán do Registru psů bez prokázaného původu (dále jen Registr BPP) a bude mu vydán registrační a výkonnostní průkaz psa bez prokázaného původu.

Všichni rozhodčí I. třídy pro posuzování výkonu budou od 1. 3. 2012 vybaveni čtečkami mikročipů.


PODMÍNKY pro zařazení psů bez prokázaného původu do Registru BPP:
1)    Vyplnění „Žádosti o zařazení do Registru psů BPP“
•    Je-li pes/fena již očipován(a) – vyplní jeho majitel formulář „Žádost o zařazení do Registru psů BPP“
•    Není-li pes/fena očipován(a) – vyplní jeho majitel formulář „Žádost o zařazení do Registru psů BPP“ a požádá veterinárního lékaře o očipování jedince. Veterinář jej označí čipem a jednu nálepku s číslem mikročipu nalepí do Žádosti a potvrdí podpisem.

2)    Úhrada poplatku za zařazení do Registru psů BPP a vystavení Průkazu psa BPP
•    Majitel psa uhradí na účet MSKS vedený u Komerční banky a.s. – číslo: 1752010257/0100 částku Kč 250,- (cena je včetně poštovného, balného a DPH).
•    Variabilní symbol – uveďte posledních 10 čísel mikročipu pro identifikaci platby.

3)    Zaslání žádosti
•    Vyplněný formulář „Žádost o zařazení do registru psů BPP“ spolu s kopiemi dokladů o úhradě poplatku a očipování (např. z očkovacího průkazu) zašlete na adresu:Moravskoslezský kynologický svaz, Třída Kpt. Jaroše 35, 602 00  Brno nebo na e-mail: tajemnik@msks.cz


Na základě zaslané žádosti a dokladů o úhradě a očipování obdrží majitel psa doporučeně registrační a výkonnostní Průkaz psa bez prokázaného původu s číslem registrace a dalšími, majitelem uvedenými, údaji včetně označení čísla mikročipu a čárového kódu tak, aby byla možná kontrola rozhodčími na akcích.

Tyto pokyny byly schváleny předsednictvem Moravskoslezského kynologického svazu a nabývají platnosti dnem 1. 1. 2012.

  Žádost lze stáhnout ZDE

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA