Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozumíme svému psu? 2. část

18. 11. 2008 

Rozumíte řeči vašeho psa? 2. díl

 

 

Psi vydávají spoustu zvuků a rozhodně se nejedná o zvuky náhodně vydávané. Každý štěkot, zavytí nebo zavrčení něco znamená. Podívejme se na význam zvukových projevů psa blíže.


 

Štěkání psa – co nám chce pes říct?

 Vyznat se ve štěkotu psa vám pomůže lépe pochopit jeho potřeby a rozpoznat varovné signály upozorňující na blížící se nebezpečí. Všeobecně platí, že nízko laděné štěkání je dominantní a odstrašující, vysoko laděné je známkou nejistoty a strachu.

 • Několik rychlých štěknutí s krátkými pomlkami - poplašné volání. Pes má podezření, že se děje něco, co byste měli vidět.
 • Rychlý štěkot psa - nejčastěji užívané, vnikne-li někdo na jeho území.
 • Plynulé, nekonečné štěkání - upozornění na nebezpečí.
 • Dlouhá řada jednotlivých štěků - projev samoty. Touha po společnosti.
 • Jeden nebo dva ostré krátké štěky - „Ahoj, zdravím tě“ nebo také „Haló, ty tam?“
 • Jeden krátký ostrý štěk - „Au, to bolí“ nebo také „Co je to?“
 • Uvolněný krátký štěk - „Pojď sem!“
 • Zajíkavé štěkání - „Pojď si hrát!“
 • Sílící štěkot - vzrušené, sílící štěkání pes používá nejčastěji při hře.

Vrčení psa

 • Tiché, nízko laděné vrčení pes užívá pro zahánění protivníka.

Nízko laděné vrčení kombinované se štěkáním je známkou nespokojenosti s žádostí o pomoc ostatních členů smečky.

 • Vysoko laděné vrčení kombinované se štěkáním znamená „Mám strach, ale pokud nepřestaneš, zaútočím!“
 • Kolísající vrčení (vysoké i nízké) – pes se cítí ohrožen, je ale velmi nejistý. Strach se mísí s agresivitou.

Vytí psa

 • Vysoké, protahované vytí nebo štěkot kombinovaný s vytím – „Jsem tady sám, je tu někdo?“ Znamení osamělosti, odloučení.
 • Velmi zvučné a dlouhé vytí – „Tohle je mé území!“

Kňučení a nářek

 • Kňučení stoupá do výše, kde končí – pes o něco prosí.

Kňučení s klesajícím tónem – „Jdeme na to!“ Objevuje se při čekání na procházku nebo na jídlo.

 • Tiché kňučení – pes je vyděšen nebo poraněn.
 • Krátké, vysoké zakňučení je reakcí na neočekávanou bolest.
 • Série vysokých jeků je projevem strachu nebo bolesti, zejména po boji s jiným psem.
 • Supění je znamení stresu, napjatého očekávání nebo vzrušení.Převzato z: www.chovatelka.cz